MELITZANES EN KOLOKITHAKIA

Fried eggplant and zucchini served with tzatziki